Mozzart Bet promocije
Uslovi obrade podataka o ličnosti

Uslovi obrade podataka o ličnosti

PRAVILA ZAŠTITE PRIVATNOSTI – OBAVJEŠTENJE I SAGLASNOST ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

MOZZART DOO BANJA LUKA – privredno društvo sa registrovanim sjedištem u Banjoj Luci, na adresi Bulevar srpske vojske br. 17, matični broj 11007872 (u daljem tekstu „Društvo„) u svojstvu kontrolora podataka obrađuje određene podatke o ličnosti korisnika svojih usluga i posjetilaca stranica www.mozzartbet.ba i www.mozzartsport.com. Lični podaci obrađuju se isključivo kada za to postoji zakonska osnova: pravna obaveza, ugovorni odnos, saglasnost korisnika, zaštita ključnih interesa korisnika ili legitimni interes Društva.

U tom cilju vam dostavljamo sljedeće obavještenje u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti (dalje označeni i samo kao „Podaci„ ili “Lični podaci”) u skladu sa članom 22. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“br. 49/2006, 76/2011 i 89/2011, dalje u tekstu „Zakon„):

 1. Podaci koji bi se obrađivali

Društvo bi prikupilo od vas i obrađivalo sljedeće podatke o ličnosti:

 • a) oslovljavanje, ime i prezime;
 • b) e-mail adresa.
 1. Svrha prikupljanja i dalje obrade

Vaši lični podaci definisani pod tačkom 1. ovog obavještenja biće prikupljeni ukoliko iskažete interesovanje za preuzimanje “Mozzart Sport časopisa” ili drugog materijala izrađenog u pdf formatu. Svrha prikupljanja ličnih podataka jeste obavještavanje o akcijama, proizvodima, kladioničarskoj ponudi kompanije Mozzart u vezi sa vašim interesovanjem i razumijevanjem vaših potreba kroz newsletter i remarketing kampanje na facebook-u.

Vaši lični podaci će biti upotrijebljeni isključivo u gore pomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahtijeva drugačije.

 1. Način korišćenja podataka

Društvo će obaviti prikupljanje, bilježenje, kopiranje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, mijenjanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, čuvanje i prilagođavanje prikupljenih podataka.

Obrada podataka o ličnosti će biti automatska, polu-automatska i/ili ručna.

 1. Informacije o korisnicima podataka

Društvo neće Vaše podatke o ličnosti iz tačke 1. dati na korišćenje drugim licima izuzev u slučaju zakonske obaveze, odnosno opravdanog zahtjeva nadležnog državnog organa.

Saglasnost za obradu podataka možete opozvati u svakom trenutku. U slučaju opoziva dužni ste da Društvu nadoknadite opravdane troškove i štetu koja nastane u slučaju opoziva, u skladu sa propisima koji uređuju odgovornost za štetu.

 1. Vaša prava u slučaju nedozvoljene obrade podataka

Obrada nije dozvoljena ako:

 • a) fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;
 • b) se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka;
 • c) svrha obrade nije jasno određena, ako je izmijenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;
 • d) je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;
 • e) je način obrade nedozvoljen;
 • f) je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;
 • g) su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmjerni svrsi obrade;
 • h) je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na vjerodostojnom izvoru ili je zastario.

U skladu sa Zakonom, imate prava da na Vaš zahtjev budete obaviješteni vezano za obradu podataka, pravo na uvid u podatke koji se na Vas odnose kao i pravo da zahtijevate njihovu kopiju. Pored navedenog, imate pravo da zahtijevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Pravo na brisanje podataka imate ako:

 • a) svrha obrade nije jasno određena;
 • b) je svrha obrade izmijenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmijenjenu svrhu;
 • c) je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;
 • d) je način obrade nedozvoljen;
 • e) podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmjerna svrsi;
 • f) je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zamijeniti tačnim;
 • g) se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.

Pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, imate ako ste osporili tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.